O Nas

Koło Łowieckie Rega w Gryficach założone zostało w dniu 28 lutego 1959 r. 
W początkowym składzie liczyło 17 członków.
Dzierżawiono tereny łowieckie o łącznej powierzchni 15 826,00 ha.
W pierwszych sezonach łowieckich pozyskiwano np.: 2 dziki i 6 saren.
Obecnie Koło gospodaruje na powierzchni 15 806,00 ha,
w tym lasy stanowią łączną powierzchnię 3 941,00 ha.
Członkami Koła Łowieckiego Rega w Gryficach jest 60 myśliwych.
W naszym łowisku głównie pozyskiwanymi gatunkami zwierząt są:
jeleń, sarna i dzik .

Obecnie średnie pozyskanie zwierzyny w sezonie łowieckim:
jeleń 19 sztuk, sarna 130 sztuk, dzik 490 sztuk
Członkowie Koła Łowieckiego Rega w Gryficach spotykają się na uroczystościach myśliwskich i polowaniach zbiorowych w Hubertówce znajdującej się w miejscowości Raduń w okolicach Gryfic.

Koło Łowieckie Rega w Gryficach gospodaruje na terenach rozlewisk rzeki Regi.
Rega jest czwartą pod względem długości (po Wiśle, Odrze i Pasłęce) rzeką w Polsce, która uchodzi do zlewni Morza Bałtyckiego. Rega jest jedną z największych rzek przymorza i drugą rzeką woj. zachodniopomorskiego pod względem przepływów. Średnioroczny przepływ w 1997 roku w przekroju ujścia Regi wynosił 21,80 m³/s.
Wody rzeki zostały ocenione w latach 2006–2007 na III i IV klasy jakości. Dorzecze Regi według różnych źródeł obejmuje obszar od 2723,3 km² do 2724,9 km² na Pobrzeżach Południowobałtyckich i Pojezierzu Zachodniopomorskim. Źródło rzeki znajduje się w gminie Połczyn-Zdrój, koło osady Imienko.

Rega biegnie przez obszar trzech powiatów (świdwińskiego, łobeskiego, gryfickiego) i sześciu miast.
Nad rzeką ulokowano osiem małych elektrowni wodnych o łącznej mocy ok. 2,6 MW.
Uchodzi do Morza Bałtyckiego w Mrzeżynie. Odcinek ujściowy Regi jest częścią akwatorium portu morskiego Mrzeżyno wykorzystywanego przez kutry rybackie i małe jachty.

Ze względu na walory krajobrazowo-przyrodnicze, na Redze organizowane są spływy kajakowe.
W rzece żyje wiele gatunków ryb, wśród których dominuje pstrąg potokowy, płoć, szczupak.
Do dolnej Regi wpływają na tarło takie ryby anadromiczne jak: łosoś i troć wędrowna.
Rega stanowi rozległe łowisko dla wędkarzy oraz organizowane są na niej zawody wędkarskie.

Zarząd Koła:
Prezes: Marcin Rachwał
Łowczy: Andrzej Idzikowski
Sekretarz: Tomasz Buzała
Skarbnik: Władysław Kamiński 

Mapa obwodu